Szívárvány

Alapítvány

Nonprofit szervezet

Magyarfülpös

Regenboog Curcubeu Szivarvany

Modi tempora

Basic

$5/month

Ipsum

$9/month

Temporibus autem $2/mo $2/mo

Szívárvány

Alapítvány

Nonprofit szervezet

Magyarfülpös

Regenboog Curcubeu Szivarvany

Szívárvány

Alapítvány

Nonprofit szervezet

Magyarfülpös

Regenboog Curcubeu Szivarvany

Szívárvány

Alapítvány

Nonprofit szervezet

Magyarfülpös

Regenboog Curcubeu Szivarvany

Szívárvány

Alapítvány

Nonprofit szervezet

Magyarfülpös

Regenboog Curcubeu Szivarvany

PreviousNext

Az alapítvány jelene

A Szivarvány-ház a következő tevékenységeknek ad helyet:

"Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?" És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg." Máté Evangyéliuma 25.35-40

TÁMOGATÓINK